Sản phẩm

Thép tấm SM490, thép tấm SM490 YA, SM490Y0

Thép tấm SM490, thép tấm SM490 YA, SM490Y0

Thép tấm cường độ cao SM490 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm...20mm, 30mm, 40mm, 50mm
Thép tấm cường độ cao A572 18mm, 20mm, 22mm, 25mm

Thép tấm cường độ cao A572 18mm, 20mm, 22mm, 25mm

Thép tấm cường độ cao A572 18mm, 20mm, 22mm, 25mm
Thép tấm A572, thép tấm sm570, thép tấm sm490

Thép tấm A572, thép tấm sm570, thép tấm sm490

Thép tấm A572-gr50, A572-gr60, A572-Gr65
Thép tấm A572-gr50  6li, 8li, 10li, 14li, thép tấm a572-50

Thép tấm A572-gr50 6li, 8li, 10li, 14li, thép tấm a572-50

Thép tấm A572-gr50 6li, 8li, 10li, 14li Hàng cường độ cao
Thép chịu nhiệt A515 10mm, 14mm. thép tấm a516 10li, 14li

Thép chịu nhiệt A515 10mm, 14mm. thép tấm a516 10li, 14li

Thép chịu nhiệt A515 10mm, 14mm. thép tấm a515 10li, 14li Korea
Thép hình I500, I594, I596, I600, I700,I800, I900

Thép hình I500, I594, I596, I600, I700,I800, I900

Thép hình I500, I594, I596, I600, I700,I800, I900 I loại lớn
Thép hình I, thép hình i, thép chữ...
Thép hình I298, I198, thép hình I396, I496, I488,I594

Thép hình I298, I198, thép hình I396, I496, I488,I594

Thép hình I298, I198, I396, I496, I488,I594 thép nhập khẩu mới về kho
Thép hình I500, thép hình i600, thép chữ i700

Thép hình I500, thép hình i600, thép chữ i700

Thép hình I, thép hình i, thép chữ i: Đầy đủ quy cách theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Thép hình I200, I250, I300, thép hình I350, thép hình i594,I400, I450

Thép hình I200, I250, I300, thép hình I350, thép hình i594,I400, I450

Thép hình I200, I250, I300, I350, I400, I450 thép nhập khẩu
Thép hình h150, thép hình H194, thép chữ h200

Thép hình h150, thép hình H194, thép chữ h200

Thép hình H100, H150, H194, H200, H294, H250, H300, H350, H400 Hàng Hàn Quốc
Thép hình H100, H150, H194, H200...
Thép hình H194, H294, H250, H300, H350, thép hình H400

Thép hình H194, H294, H250, H300, H350, thép hình H400

Thép hình H194, H294, H250, H300, H350, H400 Hàng Hàn Quốc
hép hình H194, H294, H250, H300, H350, H400 Hàng...
Thép hình H150, H175, H200, thép hình H250, Thép chữ H350

Thép hình H150, H175, H200, thép hình H250, Thép chữ H350

Thép hình H150, H175, H200, H250, Thép chữ H 100, H200, H250, H300, H400...

Thép tấm SM490, thép tấm SM490 YA, SM490Y0

Thép tấm SM490, thép tấm SM490 YA, SM490Y0

Thép tấm cường độ cao A572 18mm, 20mm, 22mm, 25mm

Thép tấm cường độ cao A572 18mm, 20mm, 22mm, 25mm

Thép tấm A572, thép tấm sm570, thép tấm sm490

Thép tấm A572, thép tấm sm570, thép tấm sm490

Thép tấm A572-gr50 6li, 8li, 10li, 14li, thép tấm a572-50

Thép tấm A572-gr50  6li, 8li, 10li, 14li, thép tấm a572-50

Thép chịu nhiệt A515 10mm, 14mm. thép tấm a516 10li, 14li

Thép chịu nhiệt A515 10mm, 14mm. thép tấm a516 10li, 14li

Thép hình I500, I594, I596, I600, I700,I800, I900

Thép hình I500, I594, I596, I600, I700,I800, I900

Thép hình I298, I198, thép hình I396, I496, I488,I594

Thép hình I298, I198, thép hình I396, I496, I488,I594

Thép hình I500, thép hình i600, thép chữ i700

Thép hình I500, thép hình i600, thép chữ i700

Thép hình I200, I250, I300, thép hình I350, thép hình i594,I400, I450

Thép hình I200, I250, I300, thép hình I350, thép hình i594,I400, I450

Thép hình h150, thép hình H194, thép chữ h200

Thép hình h150, thép hình H194, thép chữ h200

Thép hình H194, H294, H250, H300, H350, thép hình H400

Thép hình H194, H294, H250, H300, H350, thép hình H400

Thép hình H150, H175, H200, thép hình H250, Thép chữ H350

Thép hình H150, H175, H200, thép hình H250, Thép chữ H350