Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

TT

Tên sản phẩm

Độ dài(m)

Trọng lượng(Kg)

1

Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0

6

3.45

2

Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1

6

3.77

3

Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2

6

4.08

4

Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4

6

4.7

5

Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0

6

2.41

6

Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1

6

2.63

7

Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2

6

2.84

8

Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4

6

3.25

9

Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0

6

2.79

10

Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1

6

3.04

11

Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2

6

3.29

12

Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4

6

3.78

13

Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0

6

3.54

14

Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1

6

3.87

15

Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2

6

4.2

16

Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4

6

4.83

17

Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5

6

5.14

18

Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8

6

6.05

19

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0

6

5.43

20

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1

6

5.94

21

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2

6

6.46

22

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4

6

7.47

23

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5

6

7.97

24

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8

6

9.44

25

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0

6

10.4

26

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3

6

11.8

27

Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5

6

12.72

28

Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0

6

4.48

29

Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1

6

4.91

30

Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2

6

5.33

31

Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4

6

6.15

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

MST: 0314 103 253

ĐC:  37/5 Hà Huy Giáp, Kp 3A, P Thạnh Lộc, Q 12, HCM

ĐCK: 5 Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Điện thoại: (0274) 3792666 - 6511 666  Fax: (0274) 3729  333

Hotline:  0902 699 789 - 0907 315999 - 0937 682789

Email: daiphucvinhvn@gmail.com

Website:  http://daiphucvinh.vn/

 

 

Sản phẩm cùng nhóm

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300
Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300
Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300