Thép hộp

THÉP HỘP 250X250

THÉP HỘP 250X250

Thép hộp 250x250x5, Thép hộp 250x250x6, Thép hộp 250x250x8, Thép hộp 250x250x10, Thép hộp 250x250x12, Thép hộp 250x250x15, Thép hộp...
THÉP HỘP 250X350/350X250

THÉP HỘP 250X350/350X250

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 250X350/350X250 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 25X25

THÉP HỘP 25X25

Thép hộp 25x25x1, Thép hộp 25x25x1.3, Thép hộp 25x25x1.5, Thép hộp 25x25x1.75, Thép hộp 25x25x2, Thép hộp...
THÉP HỘP 300X300

THÉP HỘP 300X300

Thép hộp 300x300x5, Thép hộp 300x300x6, Thép hộp 300x300x8, Thép hộp 300x300x10, Thép hộp 300x300x12, Thép hộp 300x300x15, Thép hộp...
THÉP HỘP 30X30

THÉP HỘP 30X30

Thép hộp 30x30x1.5, Thép hộp 30x30x2, Thép hộp 30x30x2.3, Thép hộp 30x30x2.5, Thép hộp 30x30x3. Sắt hộp...
THÉP HỘP 350X350

THÉP HỘP 350X350

Thép hộp 350x350x5, Thép hộp 350x350x6, Thép hộp 350x350x8, Thép hộp 350x350x10, Thép hộp 350x350x12, Thép hộp 350x350x15, Thép hộp...
THÉP HỘP 400X400

THÉP HỘP 400X400

Thép hộp 400x400x5, Thép hộp 400x400x6, Thép hộp 400x400x8, Thép hộp 400x400x10, Thép hộp 400x400x12, Thép hộp 400x400x15, Thép hộp...
THÉP HỘP 40X40

THÉP HỘP 40X40

Thép hộp 40x40x1.5, Thép hộp 40x40x1.75, Thép hộp 40x40x2, Thép hộp 40x40x2.5, Thép hộp 40x40x3, Thép hộp...
THÉP HỘP 40X80/80X40

THÉP HỘP 40X80/80X40

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 40X80/80X40 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 50X100/100X50  

THÉP HỘP 50X100/100X50  

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên bán thép hộp chữ nhật 50x100/100x50 dày 1.4mm, 1...
THÉP HỘP 50X50

THÉP HỘP 50X50

Sắt hộp vuông 50X50. Thép hộp 50x50x2, Thép hộp 50x50x2.3, Thép hộp 50x50x2.5, Thép hộp 50x50x3, Thép hộp...
THÉP HỘP 60X60

THÉP HỘP 60X60

Thép hộp 60x60 x3, Thép hộp 60x60 x3.5, Thép hộp 60x60 x4, Thép hộp 60x60x 4.5, Thép hộp...
THÉP HỘP 75X150/150X75  

THÉP HỘP 75X150/150X75  

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 75X150/150X75 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 75X75

THÉP HỘP 75X75

Sắt hộp vuông 75X75. Thép hộp 75x75x2, Thép hộp 75x75x2.3, Thép hộp 75x75x2.5, Thép hộp 75x75x3, Thép hộp...
THÉP HỘP 90X90

THÉP HỘP 90X90

Thép hộp 90x90x2, Thép hộp 90x90x2.5, Thép hộp 90x90x3, Thép hộp 90x90x3.5, Thép hộp 90x90x4, Thép hộp 90x90x5...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM - THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 400x200, 350x250, 350x150, 200x300, 200x100, 160x80, 150x300, 150x250, 125x175, 120x80...

THÉP HỘP 250X250

THÉP HỘP 250X250

THÉP HỘP 250X350/350X250

THÉP HỘP 250X350/350X250

THÉP HỘP 25X25

THÉP HỘP 25X25

THÉP HỘP 300X300

THÉP HỘP 300X300

THÉP HỘP 30X30

THÉP HỘP 30X30

THÉP HỘP 350X350

THÉP HỘP 350X350

THÉP HỘP 400X400

THÉP HỘP 400X400

THÉP HỘP 40X40

THÉP HỘP 40X40

THÉP HỘP 40X80/80X40

THÉP HỘP 40X80/80X40

THÉP HỘP 50X100/100X50  

THÉP HỘP 50X100/100X50  

THÉP HỘP 50X50

THÉP HỘP 50X50

THÉP HỘP 60X60

THÉP HỘP 60X60

THÉP HỘP 75X150/150X75  

THÉP HỘP 75X150/150X75  

THÉP HỘP 75X75

THÉP HỘP 75X75

THÉP HỘP 90X90

THÉP HỘP 90X90

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
0907315999