Thép tấm Grade A, Gr. A, đăng kiểm ABS Nhật Bản

Thép tấm grade a 6/8/10/12/14/16

Thép tấm grade a 6/8/10/12/14/16

Thép tấm Grade a. Gr.a dày 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm đăng kiểm ABS, NA, DNV, LR...
Thép tấm grade a đăng kiểm NA, ABS,DNV, LR Nhật Bản, Hàn Quốc

Thép tấm grade a đăng kiểm NA, ABS,DNV, LR Nhật Bản, Hàn Quốc

Thép tấm Grade a. Gr.a dày 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm ...

Thép tấm grade a 6/8/10/12/14/16

Thép tấm grade a 6/8/10/12/14/16

Thép tấm grade a đăng kiểm NA, ABS,DNV, LR Nhật Bản, Hàn Quốc

Thép tấm grade a đăng kiểm NA, ABS,DNV, LR Nhật Bản, Hàn Quốc