THÉP HÌNH H/I/V/U-L

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ H

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ H

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp Thép Hình H, H60, H80, H100, H120, H125, H140, H150, H160, H175, H180...
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp Thép Hình I: I100 I120 I148 I150 I194 I198 I200 I244 I248 I250...
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp Thép Hình V – L: V30 V40 V50 V60 V63 V70 V75 V80 V90...
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH U ĐÚC

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH U ĐÚC

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp : Thép hình I đúc, Thép hình I cánh côn, Thép hình H đúc...
Thép hình chữ U size lớn U200 U240 U240 U250 U280 U300

Thép hình chữ U size lớn U200 U240 U240 U250 U280 U300

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép hình chữ U - C size lớn như: U100 U120 U140 U150 U160...
THÉP HÌNH CHỮ U/C SS400

THÉP HÌNH CHỮ U/C SS400

Công Ty Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép hình chữ U/C tiêu chuẩn SS400 U60 U80 U100...
THÉP HÌNH H100, H125, H148, H150, H175 HÀN QUỐC

THÉP HÌNH H100, H125, H148, H150, H175 HÀN QUỐC

Thép Đại Phúc Vinh chuyên nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm thép hình công nghiệp bao gồm: Thép...
THÉP HÌNH H194 H200 H244 H250 H294

THÉP HÌNH H194 H200 H244 H250 H294

Thép Đại Phúc Vinh chuyên nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm thép hình công nghiệp bao gồm: Thép...
THÉP HÌNH H300 H340 H350 H390 H400

THÉP HÌNH H300 H340 H350 H390 H400

Thép Đại Phúc Vinh chuyên nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm thép hình công nghiệp bao gồm: Thép...
THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792 / I 496 X 199, I 582 X 300, I 588 X 300...
THÉP HÌNH U 49 50 63 64 65 75 80 100 120

THÉP HÌNH U 49 50 63 64 65 75 80 100 120

Công ty thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép hình chữ U: U49 U50 U63 U64 U65 U75 U80...
Thép hình U100 U120 U140 U150 U160 U180 size lớn

Thép hình U100 U120 U140 U150 U160 U180 size lớn

Thép hình U100 U120 U140 U150 U160 U180 U200 U240 U240 U250 U280 U300 size lớn theo tiêu chuẩn ASTM...
THÉP HÌNH V120 V130 V150 V175 V200

THÉP HÌNH V120 V130 V150 V175 V200

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép hình V120 V130 V150 V175 V200 / V120X120, V130X130, V175X175, V150X150, V200X200 Dày...
THÉP HÌNH V30 V40 V50 V60 V63

THÉP HÌNH V30 V40 V50 V60 V63

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép hình V30 V40 V50 V60 V63 / V30X30, V40X40, V50X50, V60X60, V63X63 Dày...
THÉP HÌNH V70 V75 V80 V90 V100

THÉP HÌNH V70 V75 V80 V90 V100

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép hình V70 V75 V80 V90 V100 / V30X30, V40X40, V50X50, V60X60, V63X63 Dày...
THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200 / I 100 X 50, I 120 X 60, I 150 X 75, I...

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ H

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ H

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH U ĐÚC

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH U ĐÚC

Thép hình chữ U size lớn U200 U240 U240 U250 U280 U300

Thép hình chữ U size lớn U200 U240 U240 U250 U280 U300

THÉP HÌNH CHỮ U/C SS400

THÉP HÌNH CHỮ U/C SS400

THÉP HÌNH H100, H125, H148, H150, H175 HÀN QUỐC

THÉP HÌNH H100, H125, H148, H150, H175 HÀN QUỐC

THÉP HÌNH H194 H200 H244 H250 H294

THÉP HÌNH H194 H200 H244 H250 H294

THÉP HÌNH H300 H340 H350 H390 H400

THÉP HÌNH H300 H340 H350 H390 H400

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH U 49 50 63 64 65 75 80 100 120

THÉP HÌNH U 49 50 63 64 65 75 80 100 120

Thép hình U100 U120 U140 U150 U160 U180 size lớn

Thép hình U100 U120 U140 U150 U160 U180 size lớn

THÉP HÌNH V120 V130 V150 V175 V200

THÉP HÌNH V120 V130 V150 V175 V200

THÉP HÌNH V30 V40 V50 V60 V63

THÉP HÌNH V30 V40 V50 V60 V63

THÉP HÌNH V70 V75 V80 V90 V100

THÉP HÌNH V70 V75 V80 V90 V100

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200
0937682789