Tài liệu

THÉP CHẾ TẠO SKD11 CQ

13 Thg12 , 2016
Thép chế tạo QD11, SKD11 Hàng NHật Bản phi 12, phi14, phi16, phi30, phi101, phi105, phi200, phi230, phi300, phi340
Thép chế tạo QD11, SKD11 Hàng NHật Bản tấm 12mm, 8mm, 16mm, 20mm, 25mm, 60mm, 80mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 800mm
Cắt theo yêu cầu của quý công ty

CQ THÉP CHẾ TẠO SKD61

11 Thg12 , 2017
Bảng phân tích thành phần hóa học thép chế tạo skd61, thép tấm skd61

TIÊU CHUẨN THÉP CHỊU NHIỆT A515

13 Thg12 , 2016
Bảng tiêu chuẩn thép chịu nhiệt TC ASTM A515 Gr60, A515 Gr70

CQ THÉP HỘP LỚN

11 Thg12 , 2017
Thép hộp dày: 50 x 50 x 6li, 60 x 60 x 8li, 100 x 100 x 6li, 120 x 120 x 6li, 150 x 150 x 12li, 100 x 150 x 6li...