THÉP HỘP MẠ KẼM/ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM/ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM dày 1ly, 1.5ly, 1.7ly, 1.8ly, 2ly, 2.3ly, 2.5ly, 3ly, 3.2ly, 3.5ly, 3.7ly, 3.8ly, 4ly, 5ly, 6ly, 7ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly, 16ly, 18ly, 20ly, 22ly, 24ly, 25ly xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam

THÉP HỘP MẠ KẼM - THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 400x200, 350x250, 350x150, 200x300, 200x100, 160x80, 150x300, 150x250, 125x175, 120x80, 100x150, 100x50, 75x150, 75x125, 60x120, 40x80, 30x60, 25x50, 20x40. dày 1ly, 1.5ly, 1.7ly, 1.8ly, 2ly, 2.3ly, 2.5ly, 3ly, 3.2ly, 3.5ly, 3.7ly, 3.8ly, 4ly, 5ly, 6ly, 7ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly, 16ly, 18ly, 20ly, 22ly, 24ly, 25ly

QUY CÁCH THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM / HỘP CHỮ NHẬT ĐEN DO ĐẠI PHÚC VINH CUNG CẤP

Thép hộp chữ nhật 40x80x1

Thép hộp chữ nhật 40x80x1.2

Thép hộp chữ nhật 40x80x1.4

Thép hộp chữ nhật 40x80x1.5

Thép hộp chữ nhật 40x80x1.8

Thép hộp chữ nhật 40x80x2

Thép hộp chữ nhật 40x80x2.3

Thép hộp chữ nhật 40x80x2.5

Thép hộp chữ nhật 40x80x2.8

Thép hộp chữ nhật 40x80x3

Thép hộp chữ nhật 40x80x3.2

Thép hộp chữ nhật 40x80x3.5

Thép hộp chữ nhật 40x80x4

Thép hộp chữ nhật 50x100x1.4

Thép hộp chữ nhật 50x100x1.5

Thép hộp chữ nhật 50x100x1.8

Thép hộp chữ nhật 50x100x2.0

Thép hộp chữ nhật 50x100x2.3

Thép hộp chữ nhật 50x100x2.5

Thép hộp chữ nhật 50x100x3.0

Thép hộp chữ nhật 50x100x3.2

Thép hộp chữ nhật 50x100x3.5

Thép hộp chữ nhật 50x100x4.0

Thép hộp chữ nhật 50x100x5.0

Thép hộp chữ nhật 50x100x6.0

Thép hộp chữ nhật 60x120x1.2

Thép hộp chữ nhật 60x120x1.4

Thép hộp chữ nhật 60x120x1.5

Thép hộp chữ nhật 60x120x1.6

Thép hộp chữ nhật 60x120x1.8

Thép hộp chữ nhật 60x120x2.0

Thép hộp chữ nhật 60x120x2.3

Thép hộp chữ nhật 60x120x2.5

Thép hộp chữ nhật 60x120x3.0

Thép hộp chữ nhật 60x120x3.5

Thép hộp chữ nhật 60x120x4.0

Thép hộp chữ nhật 60x120x5.0

Thép hộp chữ nhật 60x120x6.0

Thép hộp chữ nhật 75x125x3

Thép hộp chữ nhật 75x125x3.2

Thép hộp chữ nhật 75x125x4

Thép hộp chữ nhật 75x125x5

Thép hộp chữ nhật 75x125x6

Thép hộp chữ nhật 75x125x8

Thép hộp chữ nhật 75x125x9

Thép hộp chữ nhật 75x125x10

Thép hộp chữ nhật 75x125x12

Thép hộp chữ nhật 75x150x2

Thép hộp chữ nhật 75x150x3

Thép hộp chữ nhật 75x150x3.2

Thép hộp chữ nhật 75x150x3.5

Thép hộp chữ nhật 75x150x4

Thép hộp chữ nhật 75x150x4.5

Thép hộp chữ nhật 75x150x5

Thép hộp chữ nhật 75x150x6

Thép hộp chữ nhật 75x150x8

Thép hộp chữ nhật 75x150x9

Thép hộp chữ nhật 75x150x10

Thép hộp chữ nhật 75x150x12

Thép hộp chữ nhật 80x120x2

Thép hộp chữ nhật 80x120x2.5

Thép hộp chữ nhật 80x120x3

Thép hộp chữ nhật 80x120x3.2

Thép hộp chữ nhật 80x120x3.5

Thép hộp chữ nhật 80x120x4

Thép hộp chữ nhật 80x120x5

Thép hộp chữ nhật 80x120x6

Thép hộp chữ nhật 80x120x8

Thép hộp chữ nhật 80x120x9

Thép hộp chữ nhật 80x120x10

Thép hộp chữ nhật 80x120x12

Thép hộp chữ nhật 100x200x2             

Thép hộp chữ nhật 100x200x2.5          

Thép hộp chữ nhật 100x200x3             

Thép hộp chữ nhật 100x200x4             

Thép hộp chữ nhật 100x200x5             

Thép hộp chữ nhật 100x200x6              

Thép hộp chữ nhật 100x200x8              

Thép hộp chữ nhật 100x200x9              

Thép hộp chữ nhật 100x200x10            

Thép hộp chữ nhật 100x200x12            

Thép hộp chữ nhật 100x150x2

Thép hộp chữ nhật 100x150x2.5

Thép hộp chữ nhật 100x150x3

Thép hộp chữ nhật 100x150x3.2

Thép hộp chữ nhật 100x150x3.5

Thép hộp chữ nhật 100x150x4

 Thép hộp chữ nhật 100x150x4.5

Thép hộp chữ nhật 100x150x5

Thép hộp chữ nhật 100x150x6

Thép hộp chữ nhật 100x150x8

Thép hộp chữ nhật 100x150x9

Thép hộp chữ nhật 100x150x10

Thép hộp chữ nhật 100x150x12

Thép hộp chữ nhật 150x300x4

Thép hộp chữ nhật  150x300x5

Thép hộp chữ nhật 150x300x6

Thép hộp chữ nhật 150x300x8

Thép hộp chữ nhật 150x300x9

Thép hộp chữ nhật 150x300x10

Thép hộp chữ nhật 150x300x12

Thép hộp chữ nhật 150x300x14

Thép hộp chữ nhật 150x300x15

Thép hộp chữ nhật 150x350x5

Thép hộp chữ nhật 150x350x6

Thép hộp chữ nhật 150x350x8

Thép hộp chữ nhật 150x350x10

Thép hộp chữ nhật 150x350x12

Thép hộp chữ nhật 150x350x15

Thép hộp chữ nhật 160x80x5

Thép hộp chữ nhật 160x80x6

Thép hộp chữ nhật 160x80x8

Thép hộp chữ nhật 160x80x10

Thép hộp chữ nhật 160x80x12

Thép hộp chữ nhật 200x400x5

Thép hộp chữ nhật  200x400x6

Thép hộp chữ nhật 200x400x8

Thép hộp chữ nhật 200x400x10

Thép hộp chữ nhật 200x400x12

Thép hộp chữ nhật 200x400x15

Thép hộp chữ nhật  250x150x4.5

Thép hộp chữ nhật  250x150x5

Thép hộp chữ nhật  250x150x6

Thép hộp chữ nhật  250x150x8

Thép hộp chữ nhật  250x150x9

Thép hộp chữ nhật  250x150x10

Thép hộp chữ nhật  250x150x12

Thép hộp chữ nhật  250x150x14

Thép hộp chữ nhật  250x150x15

Thép hộp chữ nhật  250x350x5

Thép hộp chữ nhật  250x350x6

Thép hộp chữ nhật  250x350x8

Thép hộp chữ nhật  250x350x10

Thép hộp chữ nhật  250x350x12

Thép hộp chữ nhật  250x350x15

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT THÉP HỘP VUI LÒNG LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

ĐCK: 5 Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Email: thepdaiphucvinh@gmail.com    Phone: 0907315999–0937682789

Sản phẩm cùng nhóm

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM - THÉP HỘP MẠ KẼM 400x400, 350×350, 300×300, 250×250, 200x200, 180x180, 175×175...

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM - THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 400x200, 350x250, 350x150, 200x300, 200x100, 160x80, 150x300, 150x250, 125x175, 120x80...

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM dày 1ly, 1.5ly, 1.7ly, 1.8ly, 2ly, 2.3ly...

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP MẠ KẼM / THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
0907315999