Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175x175, 180x180,           200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp kẽm vuông 175 x 175 x 5.0 x 6000mm

175x175

 Thép hộp kẽm vuông 175 x 175 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 175 x 175 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 175 x 175 x 10.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 180 x 180 x 6.0 x 6000mm

180x180

Thép hộp kẽm vuông 180 x 180 x 8.0 x 6000mm   

Thép hộp kẽm vuông 180 x 180 x 10.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 180 x 180 x 12.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 200 x 200 x 6.0 x 6000mm

200x200

Thép hộp kẽm vuông 200 x 200 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 200 x 200 x 10.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 200 x 200 x 12.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 250 x 250 x 6.0 x 6000mm

250x250

Thép hộp kẽm vuông 250 x 250 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 250 x 250 x 10.0 x 6000mm,

Thép hộp kẽm vuông 300 x 300 x 6.0 x 6000mm

300x300

Thép hộp kẽm vuông 300 x 300 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 300 x 300 x 10.0 x 6000mm

Thép hộp kẽm vuông 300 x 300 x 12.0 x 6000mm

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

MST: 0314 103 253

ĐC:  37/5 Hà Huy Giáp, Kp 3A, P Thạnh Lộc, Q 12, HCM

ĐCK: 5 Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Điện thoại: (0274) 3792666 - 6511 666  Fax: (0274) 3729  333

Hotline:  0902 699 789 - 0907 315999 - 0937 682789

Email: daiphucvinhvn@gmail.com

Website:  http://daiphucvinh.vn/

 

Sản phẩm cùng nhóm

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30
Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông mạ kẽm 25x25, 30x30

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30