Tags: THÉP TẤM A387 GR22

Thép tấm ASTM A387

Thép tấm ASTM A387

Thép tấm A387 được chế tạo để phục vụ ứng dụng công nghiệp sản xuất dầu, khí, hóa chất và...
0907315999