Thép hộp

THÉP ỐNG MẠ KẼM

THÉP ỐNG MẠ KẼM

Thép ống mạ kẽm: D12.7, D15.9, D21.2, D26.65, D33.5, D38.1, D42.2, D48.1...
THÉP ỐNG THÉP ĐÚC API 5L – THÉP ỐNG ĐÚC CARBON

THÉP ỐNG THÉP ĐÚC API 5L – THÉP ỐNG ĐÚC CARBON

Bán thép ống đúc API 5L GR.B, thép ống đúc API 5L X42, thép ống đúc API 5L X46...

THÉP ỐNG MẠ KẼM

THÉP ỐNG MẠ KẼM

THÉP ỐNG THÉP ĐÚC API 5L – THÉP ỐNG ĐÚC CARBON

THÉP ỐNG THÉP ĐÚC API 5L – THÉP ỐNG ĐÚC CARBON
0907315999