Thép hộp mạ kẽm 60x60, 75x75, 80x80 ,25x25, 30x30, 50x50x5

Thép hộp mạ kẽm 60x60, 75x75, 80x80 ,25x25, 30x30, 50x50x5

Thép hộp mạ kẽm 25x25, Thép hộp mạ kẽm 30x30, Thép hộp vuông mạ kẽm 60x60, Thép hộp 80x80x4,Thép hộp vuông mạ kẽm 100x100x5, Thép hộp vuông 150x150x6

Thép hộp vuông  mạ kẽm 25x25, 30x30

25 x 25

30 x 30

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 0.7 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 0.7 x 6000mm

Thép hộp  vuông  mạ kẽm 25 x 25 x 0.8 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 0.8 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 0.9 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽmm 30 x 30 x 0.9 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm30 x 30 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp vuông mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 x 6000mm

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp thép tấm chịu nhiệt A515, A516, SB410, Q345R, thép chịu mài mòn 65ge, 65mg, 65r, thép ray tàu P11, P18, P24, P30.... QU100, 120...

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

MST: 0314 103 253

ĐCK: 5A Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Điện thoại: (0274) 3792666  Fax: (0274) 3729  333

Hotline:   0907 315999  

Email: thepdaiphucvinh@gmail.com

Website:  http://daiphucvinh.vn/

 

Sản phẩm cùng nhóm

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, Thép hộp 75x150, Thép hộp 80x120, Thép hộp 100x150

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300
Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp vuông 175x175, thép hộp vuông 180x180, thép hộp vuông 200x200, thép hộp vuông 250x250, thép hộp vuông 300x300...

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Hộp mạ kẽm 13x13, 14x14, 16x16, 20x20, 25x25

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300

Thép hộp vuông 175x175, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300