Thép hộp

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TÔN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TÔN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Thép ống tôn mạ kẽm nhúng nóng phi 21, phi 27, phi 34, phi 42, phi 49, phi 60, phi...
ỐNG THÉP ĐÚC/ TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC

ỐNG THÉP ĐÚC/ TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC

Thép ống đúc phi 11, 14, 17, 21, 27, 34, 34, 42, 48, 60, 73, 90, 102, 114, 141, 168...
THÉP HỘP 100X100

THÉP HỘP 100X100

Sắt hộp vuông 100X100. Thép hộp 100x100x2, Thép hộp 100x100x2.5, Thép hộp 100x100x3, Thép hộp 100x100x3.5, Thép hộp...
THÉP HỘP 100X150/150X100

THÉP HỘP 100X150/150X100

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 100X150/150X100 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 100X200/200X100

THÉP HỘP 100X200/200X100

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên bán thép hộp chữ nhật 100x200/ 200x100 dày 2mm, 2.5mm...
THÉP HỘP 120X120

THÉP HỘP 120X120

Thép hộp 120x120 x 3, Thép hộp 120x120 x 4, Thép hộp 120x120 x 4.5, Thép hộp 120x120 x...
THÉP HỘP 125X125

THÉP HỘP 125X125

Thép hộp 125X125X2.5, Thép hộp 125X125X3, Thép hộp 125X125X3.5, Thép hộp 125X125X4, Thép hộp 125X125X4.5, Thép hộp...
THÉP HỘP 150X150

THÉP HỘP 150X150

Thép hộp 150x150 x 3, Thép hộp 150x150 x 4, Thép hộp 150x150 x 4.5, Thép hộp 150x150 x...
THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 150X300/300X150 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 150X350/350X150  

THÉP HỘP 150X350/350X150  

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 150X350/350X150 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 160X160

THÉP HỘP 160X160

Thép hộp 160x160x3, Thép hộp 160x160x3.5, Thép hộp 160x160x4, Thép hộp 160x160x4.5, Thép hộp 160x160x5, Thép hộp 160x160x6...
THÉP HỘP 160X80/80X160

THÉP HỘP 160X80/80X160

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 160x80/80x160 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 175X175

THÉP HỘP 175X175

Thép hộp 175x175x3, Thép hộp 175x175x3.5, Thép hộp 175x175x4, Thép hộp 175x175x4.5, Thép hộp 175x175x5, Thép hộp 175x175x6...
THÉP HỘP 180X180

THÉP HỘP 180X180

Thép hộp 180x180x4. Thép hộp 180x180x5, Thép hộp 180x180x6, Thép hộp 180x180x8, Thép hộp 180x180x10, Thép hộp 180x180x12. Sắt hộp...
THÉP HỘP 200X200

THÉP HỘP 200X200

Sắt hộp vuông 200X200. Thép hộp 200x200 x 3, Thép hộp 200x200 x 4, Thép hộp 200x200 x 4.5...
THÉP HỘP 20X20

THÉP HỘP 20X20

Thép hộp 20x20x1, Thép hộp 20x20x1.3, Thép hộp 20x20x1.5, Thép hộp 20x20x1.75, Thép hộp 20x20x2. Sắt hộp...

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TÔN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TÔN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

ỐNG THÉP ĐÚC/ TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC

ỐNG THÉP ĐÚC/ TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC

THÉP HỘP 100X100

THÉP HỘP 100X100

THÉP HỘP 100X150/150X100

THÉP HỘP 100X150/150X100

THÉP HỘP 100X200/200X100

THÉP HỘP 100X200/200X100

THÉP HỘP 120X120

THÉP HỘP 120X120

THÉP HỘP 125X125

THÉP HỘP 125X125

THÉP HỘP 150X150

THÉP HỘP 150X150

THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

THÉP HỘP 150X350/350X150  

THÉP HỘP 150X350/350X150  

THÉP HỘP 160X160

THÉP HỘP 160X160

THÉP HỘP 160X80/80X160

THÉP HỘP 160X80/80X160

THÉP HỘP 175X175

THÉP HỘP 175X175

THÉP HỘP 180X180

THÉP HỘP 180X180

THÉP HỘP 200X200

THÉP HỘP 200X200

THÉP HỘP 20X20

THÉP HỘP 20X20
0937682789