Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên giao nhận vật tư

11 Thg12 , 2017
Nhu cầu mở rộng kinh doanh của công ty: Đại Phúc Vinh tuyển dụng 03 nhân viên giao nhận

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

11 Thg12 , 2017
Nhu cầu mở rộng kinh doanh của công ty: Đại Phúc Vinh tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh
0937682789