Tags: THÉP HỘP

THÉP HỘP 90X90

THÉP HỘP 90X90

Thép hộp 90x90x2, Thép hộp 90x90x2.5, Thép hộp 90x90x3, Thép hộp 90x90x3.5, Thép hộp 90x90x4, Thép hộp 90x90x5...
THÉP HỘP 100X100

THÉP HỘP 100X100

Sắt hộp vuông 100X100. Thép hộp 100x100x2, Thép hộp 100x100x2.5, Thép hộp 100x100x3, Thép hộp 100x100x3.5, Thép hộp...
THÉP HỘP 60X120/120X60

THÉP HỘP 60X120/120X60

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 60X120/120X60 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 40X40

THÉP HỘP 40X40

Thép hộp 40x40x1.5, Thép hộp 40x40x1.75, Thép hộp 40x40x2, Thép hộp 40x40x2.5, Thép hộp 40x40x3, Thép hộp...
THÉP HỘP 60X60

THÉP HỘP 60X60

Thép hộp 60x60 x3, Thép hộp 60x60 x3.5, Thép hộp 60x60 x4, Thép hộp 60x60x 4.5, Thép hộp...
0937682789