Thép lục giác phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác CT3 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60 

Thép lục giác S45C phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác SCM440 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác 40Cr, 20Cr  phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Nhập khẩu và gia công thép lục giác theo yêu cầu của quý công ty doanh nghiệp.

Thép lục giác CT3 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 80, phi120, phi 140, phi 160, phi 200, phi 210...

Thép lục giác S45C phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 120, phi 110, phi150, phi 180, phi 200, phi 230...

Thép lục giác SCM440 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 160, phi 180, phi 200, phi230, phi 250, phi 300, phi 310...

Thép lục giác 40Cr, 20Cr  phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 200, phi220, phi 230, phi 250

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

MST: 0314 103 253

ĐCK: 5A Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Điện thoại: (0274) 3792666  Fax: (0274) 3729  333

Hotline:   0907 315999  

Email: thepdaiphucvinh@gmail.com

 

Sản phẩm cùng nhóm

Thép vuông đặc 10,12,14,16,18,20,22,24,30, 90,100

Thép vuông đặc 10,12,14,16,18,20,22,24,30, 90,100

Thép vuông đặc 10x10 , 12x12 , 14x14 , 16x16 , 18x18 , 20x20 , 24x24 , 26x26 , 28x28 , 30x30 , 32x32 , 34x34 , 35x35 , 36x36 , 38x38 , 40x40, 46x46...

Thép vuông đặc 10,12,14,16,18,20,22,24,30, 90,100

Thép vuông đặc 10,12,14,16,18,20,22,24,30, 90,100