Thép lục giác phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác CT3 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60 

Thép lục giác S45C phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác SCM440 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Thép lục giác 40Cr, 20Cr  phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60

Nhập khẩu và gia công thép lục giác theo yêu cầu của quý công ty doanh nghiệp.

Thép lục giác CT3 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 80, phi120, phi 140

Thép lục giác S45C phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 120, phi 110, phi150

Thép lục giác SCM440 phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 160, phi 180, phi 200

Thép lục giác 40Cr, 20Cr  phi30, phi 32, phi 35, phi40, phi50, phi60, phi 200, phi220, phi 230, phi 250

 

 

Sản phẩm cùng nhóm

Thép vuông đặc 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,60,65,70,75,80,90,100

Thép vuông đặc 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,60,65,70,75,80,90,100

thép vuông đặc dày 4x4 , 5x5 , 6x6 , 8x8 , 10x10 , 12x12 , 14x14 , 16x16 , 18x18 , 20x20 , 22x22
24x24 , 26x26 , 28x28 , 30x30 , 32x32...

Thép vuông đặc 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,60,65,70,75,80,90,100

Thép vuông đặc 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,60,65,70,75,80,90,100